www.Cikolata.de -
AnaSayfa - Home - Hauptseite
ANTEP DESTANI'NDAN
Ben Antep'liyim Şahinim ağam Hey hey
Mavzer omuzuma yük Yine de hey hey
Ben yumruklarımla dövüşeceğim Kaytan bıyıklarım, delişmen çağım... Yumruklarım memleket kadar büyük Düşman kurşunlarına inat köprü başında
Memleket türküleri çağıracağım.
Yavuz Bülent BAKİLER

KARAYILAN TÜRKÜSÜ
Gara yılan der ki gelin oturak Samsak Tepesine hücum ettirdim
Kilis yollarından kelle getirek Çok babayiğitleri telef ettirdim
Fransız adını bütün batırak Mahalleyi orda kayıp ettirdim
Vurun Antepliler namus günüdür. Vurun Antepliler namus günüdür.

GAZIANTEP SAVUNMASI

1914 yılında Birinci Dünya Savaşı başladığı zaman Gaziantep 83.000 nüfuslu bir şehirdi. Savaş sonunda imzalanan Mondros Mütarekesi ve Sevr Anlaşması Osmanlı İmparatorluğunun ölüm fermanı idi. Bu Mütarekenin sonunda ülkemizi paylaşmak isteyen İtilaf Devletleri hızla harekete geçtiler. 17 Aralık 1918 de İngilizler Antep'e girdiler. 23 Ocak 1919 da Hükümet Konağı İngilizlerce işgal edilip halkın ileri gelenleri, aydınları Suriye'ye sürüldü. Şehir bir yıl İngiliz İşgalinde kaldı. Daha sonra aralarında vardıkları bir anlaşma ile İngilizler şehri boşaltıp Fransızların işgaline bıraktılar. Fransızlar 29 Ekim 1919 da Kilis'i, 5 Kasım 1919 da da Antep'i işgal ettiler. İşgale katılanlar arasında daha önce bölgeden göç eden Ermenilerde bulunuyordu. Fransızlarla işbirliği yapan Ermeniler Anteplilere büyük zulüm, işkence ve eziyet ettiler. Antep'i yakıp yıktılar. 1920 yılına girildiğinde savaş başladı.

11 Ocak.1920'de Büyük Araptar (Yeşilce) Köyünde Fransızların yağma ve tecavüzlerine karşılık, Türkler Çatalmazı denilen yerde Fransızları kıstırarak savaşa mecbur ettiler. Burada Fransızların çok azı kurtulabildi. 19 Ocak 1920 de Fransızlar Karabıyıklı'da Karayılan tarafından pusuya düşürüldü. Fransız işgal kuvvetleri Şehir Merkezi ve çevresindeki çatışmalarda İtilaf Devletlerince eşine sadece Verdün Savunmasında rastlandığı belirtilen Gaziantep Savunmasıyla karşılaştılar. Ancak dışarıdan hiç yardım alamayan, yiyeceği ve cephanesi biten Antep 10 ay 9 günlük direnişi sonucunda 9 Şubat 1921 de Fransızlara teslim olmak zorunda kaldı.

Bu suretle 1 Nisan 1920 de başlayan ve 11 ay süren Antep Savunması dost düşman bütün dünyanın hayranlık ve takdirini kazanan kahramanlıklara rağmen açlık sebebiyle son bulmuştur. Düşman bu süre içinde şehre 70.000 bomba atmış, şehir bir kül ve enkaz yığını haline gelmiştir. Antepliler şehri savunmak için 6.000 den fazla şehit vermiştir.

Gaziantep Savunması son günlerini yaşarken bu savunmanın olağanüstü anlam ve önemi dolaysıyla TBMM tarafından 6 Şubat 1921 tarihli toplantısında 93 sayılı Kanunla dünyada hiçbir şehre nasip olmayan Gazilik ünvanı verilmiştir.
15 Mart 1921 tarihinde Londra'da varılan mutabakat gereğince 25 Aralık 1921 de Fransızların şehri terk etmesi ve Türklerin şehre girmesiyle son bulmuştur.

Gaziantep Savunması; düzenli ordu olmadan ve milis kuvvetleri tarafından yapılan çatışmalar sonucunda dost düşman herkesin hayranlık ve takdirini kazanan, Milli Kurtuluş Savaşı tarihimizde eşsiz kahramanlıklarla hem kendi İlini, hemde Güneydoğu Anadolu'yu düşman işgalinden kurtaran halkın zaferidir.

Bu iman kuvvetinin, milli birliğin ve milli benliğin şahlanışıdır. Gaziantep Savunmasında Şehit Kamil, Şahin Bey, Karayılan gibi kahramanlar seve seve canlarını vermiş, şehit olmuşlardır. Ruhları şad olsun.