www.Cikolata.de -
AnaSayfa - Home - Hauptseite

ALTIN ÖGÜTLER


Orjinali "Nepal Güzellikler Tantra Hayat KIlavuzu " diye anIlan asagIdaki yazI, insanIn "Hayata BakIs AçIsI"nI degistiriyor. Bu kadarla da kalsa iyi üstelik Sihirli Listeyi ne kadar çok insana yayarsanIz, dünya o kadar güzellesiyor.
Ölçü ise söyle:

4 Kisiye yayarsanIz, hayatInIzda küçük olumlu degisiklikler olacak.
9 Kisiye yayarsanIz, sevineceksiniz.
14 Kisiye yayarsanIz, önümüzdeki üç hafta içinde basInIza bes güzel sey gelecek.
15 Kisiden fazlasIna yayarsanIz, hayalleriniz gerçeklesmeye baslayacak.

Tahmin ettiginiz gibi, biz son seçenegi uyguladIk!!


1.  insanlara beklediklerinden fazlasInI verin ve bunu gönülden yapIn.
2.  Her duydugunuza inanmayIn.
3.  Bütün paranIzI harcamayIn.
4.  Her arzuladIgInIzla beraber olmaya kalkmayIn.
5.  "Seni Seviyorum" dediginizde yürekten gelsin.
6.  "Özür Dilerim" dediginizde karsInIzdakinin gözünün içine bakIn.
7.  Evlenmeden evvel altI ay mutlaka deneme süreci yasayIn.
8.  ilk bakIsta aska inanIn.
9.  Kimsenin hülyalarIna gülmeyin.
10.  Sevince tam ve derinden sevin. Sonuçta kalbiniz kIrIlabilir ama hayatI        gerçek anlamda yasamanIn baska çaresi yoktur.
11.  TartIsma her zaman olur, yeter ki isi küfürlü kavgaya çevirmeyin.
12.  insanlarI degerlendirirken akrabalarInI bir kenara koymayI bilin.
13.  HIzlI düsünüp yavas konusun.
14.  insanlar cevabInI vermek istemediginiz bir soru sorduklarInda gülümseyin ve        "Neden bilmek istiyorsun?" diye siz sorun.
15.  Büyük asklar ve büyük basarIlar için büyük riskleri göze almak gerekebilir.
16.  Annenizi ihmal etmeyin.
17.  Biri hapsIrdIgInda "Çok Yasa" (bizce "iyi Yasa") demeyi unutmayIn.
18.  KayIplarI kazanIlmIs derslere dönüstürün.
19.  "Üç S" kuralIndan sasmayIn: Sev, Sevil, Sorumlu ol.
20.  Küçük kIrIlganlIklarIn büyük dostluklarI bitirmesine izin vermeyin.
21.  HatayI hissettiginiz anda durmasInI bilin ve hemen düzeltmek için çaba        gösterin..
22.  Telefona cevap verirken gülümseyin karsI taraf sesinizde mutluluk        duyacaktIr..
23.  Konusmaktan keyif aldIgInIz biriyle evlenin.
24.  Ara sIra yalnIz kalIn ve kendinize vakit ayIrIn.
25.  Degisime hep açIk olun ama degerlerinizi yitirmeyin.
26.  Bazen en iyi cevap, cevap vermemektir unutmayIn.
27.  Daha çok kitap okuyup daha az TV izleyin.
28.  iyi ve dürüst bir hayat yasayIn. YaslanIp geriye baktIgInIzda keyfiniz        kaçmasIn.
29.  Allah'In ipine sarIlIn ama arabanIzI da kilitlemeden bIrakmayIn.
30.  Sakin bir ev hayatI ortamI yaratabilmek için mümkün olan herseyi yapIn.
31.  Sevdiklerinizle münakasa yapacak olursanIz sadece o günün konusunu tartIsIn        eski dosyalarI açmayIn.
32.  SatIr arasI mesajlarI algIlamayI ögrenin.
33.  Bilgeliginizi paylasIn bu "efsane" olmaya giden yoldur.
34.  Tabiat Ana'ya karsI nazik olun.
35.  Dua edin! Muhtesem bir güç oldugunu göreceksiniz.
36.  KarsInIzdakinin sözünü kesmeyin, hele sizi övüyorsa asla!!
37.  BaskasInIn isine burnunuzu sokmayIn..
38.  Öpüsürken gözü açIk kalan sevgiliden süphe edin..
39.  YIlda en az bir kez, daha evvel hiç gitmediginiz bir yeri görün.
40.  Çok paranIz varsa yoksullara yardIm edin. Zenginligin en güzel yanI budur.
41.  Bazen istediginizin olmamasI ihtimali vardIr, unutmayIn!
42.  Önce bütün kurallarI bilin sonra belki bir iki tanesini çigneyebilirsiniz.
43.  En güzel iliskilerde karsIlIklI ask, karsIlIklI ihtiyaçtan üstündür.
44.  BasarInIzI ona ulasmak için neler kaybettiginizle ölçün.
45.  Karakteriniz bir anlamda alInyazIsIdIr, ona göre..


HAYATIN  40  ALTIN KURALI


01- Ucuz araba kullan ama, alabilecegin en güzel evi al.
02- Adam gibi üç fIkra ögren.
03- Sevinçlerini sakIn erteleme.
04- Esini çok iyi seç. Çünkü bu seçim mutlulugunun veya bedbahtlIgInIn %90'InI         olusturur.
05- Her gün 30 dakika yürüyüs yap.
06- Her yemekten önce sükret.
07- Bir arkadasIna sIrrInI açmadan önce iki kere düsün.
08- Maas çekini imzalayan kisileri sakIn elestirme.
09- Kaybedecek seyleri olmayan insanlardan kork.
10- Gözünün önünde hep güzel seyler bulundur.
11- ÇocuklarIn, adet kelimesini duyduklarInda seni hatIrlayacak sekilde yasa.
12- Dinine ait kitabI tam anlamIyla okumak için kendine bir yIl süre tanI.
13- Kendini ve baskalarInI affetmesini bil.
14- ilkyardImI ögren.
15- Biri seni kucakladIgInda ilk bIrakan sen olma.
16- Her gün 6 bardak suyunu içmeyi unutma.
17- Seni seven insanlarI koru.
18- Zor da olsa ailenle tatil yapmak için her seyi dene. Bu tatildeki anlar,         hayatInIn en degerli anlarIndan biri olacak.
19- Kendine yapIlmasInI istemedigin hiçbir seyi baskalarIna yapma.
20- BasarIya, iç huzura kavustugun, saglIklI oldugun ve sevildigin zamanI         degerlendir.
21- iyi ve basarIlI bir evliligin iki seye baglI oldugunu unutma :
        a) Dogru insanI bulmak b) Dogru insan olmak.
22- Ebeveynlerini, esini ve çocuklarInI elestirmek istedigin zaman dilini IsIr.
23- Sevimsiz olmayacak sekilde ayrI fikirde olmayI ögren.
24- Cesaretli ol, hayatIna geri baktIgInda yaptIklarIn için degil yapmadIklarIn için         üzüleceksin.
25- Çok mükemmel buldugun bir fikri baskasInIn engellemesine izin verme.
26- Keyifsizliklerini açIga vurma.
27- NasIl bir duygu oldugunu ögrenmek için 24 saat kimseyi ve bir seyi elestirme.
28- Evliligini güzellestirmek için her gün bir seyler yap.
29- iyilik dolu bir sözü ve iyiligin etkisini asla küçümseme.
30- ÇocuklarIn hakkInda baskalarIna iyi bir seyler söylerken, bIrak onlar da         duysun.
31- Güç, sahip oldugun mallarla ilgili degildir. Unutma !!!
32- ÇocuklarInI anlamaya çalIs, yargIlamaya degil.
33- Kalem ve not defterini daima yanInda tasI.
34- Zaman ve kelimeleri bos yere harcama, ikisi de çok degerli.
35- insanlarIn yaptIklarI olumsuz seyleri degil, ileride yapacaklarInI düsün.
36- Senden az ya da çok parasI olanlarla, paran hakkInda konusma.
37- Bir seyi elde etmek çok caba sarf ettiysen, tadInI çIkarmak için zaman ayIr.
38- Birisinin kahramanI ol.
39- Neyi ve kimi destekledigini insanlara söyle.
40- Sadece ask için evlen.