www.Cikolata.de -
AnaSayfa - Home - Hauptseite

CEZA DAVASI

Soruşturmalarda dikkate alınması gerekenler:

Bir suç işlemeyle sorgulananların sahip oldukları susma hakkını bilmeyip, veya bilip buna rağmen poliste ifade verdikleri ile karşılaşıyoruz. Sorgulananlar suçsuz oldukları halde bile bundan dolayı kendilerini çok zor durumda bırakmaktadırlar. Almancada Aussageverweigerungsrecht olarak tanımlanan ifade vermeme hakkı, şahsın kendi kendini zor durumda bırakmama veya zor duruma sokmama hakkından kaynaklanıp, konuyla ilgili susma hakkını içerir.

Suçlanan sadece ve sadece Adını, Soyadını, kayıtlı adresini, doğum yer ve tarihini ve mesleğini polise bildirmek zorundadır.
Bunların dışında hiç bir bilgi polise vermek zorunluluğu yoktur!

Soruşturma sürecinde suçlananın nasıl davranması gerektiğini anlamak için, soruşturma davasının süreçlerini, birbirlerine ilgi ve etkilerini bilmek gerekir.

Bir ceza davası normalde Polise yapılmış bir suç duyurusu veya Polisin edindiği bilgilerle soruşturmayla başlar. Polisin bu konumda görevi kişinin bir ceza davasında cezalandırılması için bilgi ve kanıt toplamaktır. Polis bu bilgileri genellikle kendi sorumluluğunda toplar ve savcılığa iletir.

Savcılık ise bu bilgileri değerlendirir ve soruşturmanın devamı hakkında karar verir. Savcılık soruşturmayı ve bununla birlikte davayı kapatma, mahkemeye ceza davasının açılması için baş vurmaya, veya gerekirse soruşturmanın daha fazla bilgi ve kanıt toplanması için devam ettirilmesi için yetkilere sahiptir.
Ceza davasının yetkili ceza mahkemesinde açılmasını istediği zaman, dilekçe ile bunu mahkemeden ister ve mahkeme bunu kararlaştırır.
Polis, Savcılık ve Mahkeme üçlüsünün bu işbirliği göze alındığında, suçlananın davada tutumu ile ilgili şu tavsiyelerde bulunuyoruz:


Polis soruşturması

Polis´te hiç bir zaman ifade verme! Polis sana hiç bir zaman yardımcı olmak istemez. İfade verip işten erken kurulayım düşünürsen yanılırsın, tersine asıl başına o zaman iş aöarsın! Kimse Polis´te ifade vermek zorunda değildir.

Buna rağmen çoğu zaman Polis´te ifade verenler oluyor. Bunun nedenleri şunlardır:

Mesela gece yarısı bir trafik kontrolünde durdurulursunuz ve Polis sizi Karakola götürdü. Polis suçlananla ilk ilişkide bulunan devlet makamıdır. Bundan dolayı en az direniş gösterip problemden sıyrılma yolu ifade vermekte görülmektedir: yani mecbur olunmadığına ve aslında istenmediğine rağmen kolay yolu seçerek ifade verilmektedir. Veya grup olarak Polis sizi götürmüş olur ve gruptan her birinizi ayrı ayrı sorguya çeker, yalanlarla polis sizi birbirinize düşürmeye çalışır. Mesela bir arkadaşınızın her şeyi anlatmış olduğunu size söyleyerek, o konuştuktan sonra sizin susmanınzın hiç bir anlamı olmadığını anlatarak. Bu yöntemle Polisin tek bir amacı vardır:
Mümkün olduğu kadar bilgi ve kanıt toplamak. Polise her hangi bir hikaye anlatıp kurulayım diye düşünmeyiniz. Polis özel eğitilmiş profesyonel elemandır ve çeşitli sorgulama taktiklerine baş vurur. Bu taktiklerle sorgulananlardan kendi kendilerini zor durumda bırakcak ve ceza davasında kendilerne karşı kullanılacak ifadeler, bilgiler toplar. Polis sorgusunda yapılan tekliflere kesinlikle kulak verilmemelidir: Mesela Polis ‚suçunu kabul edersen, hakimle konuşur hafif bir ceza almanı sağlarım‘ vaatinde bulunur, ‚arkadaşını ele verirsen, daha az ceza alırsın‘ veya buna benzer ceza davasının sonucu ile ilgili başka vaadler. Böyle şeylere kulak vermeyiniz. Polis bu tür kararları verme yetkisine sahip değildir. Bu yetkilere sadece mahkeme sahiptir! Hakim Polisin bu sözlerini hiç ve hiç dikkate almaz.

Savcılık ve/ya Mahkeme´deki sorgu

Savcılığa veya Mahkeme´ye çağrıldığınızda sadece tek bir şey tavsiye edilebilinir: bu da derhal Avukat´a başvurmaktır. Avukat dosyayı önceden görme hakkına sahiptir ve sizinle birlikte sorguya katılır. Savcı kapsamlı yetkilere sahiptir. Sorguya Avukat´ınız katılamıyorsa Savcılıkta´da ifade vermekten kaçınınız; çünkü vereceğiniz ifadenin size ne getireceğini bilemezsiniz.

İfade vermeyi düşünüyorsanız, sonuçta Avukata ihtiyacınız olmasa bile bu ifadeyi mutlaka önceden bir Avukatla görüşmeniz tavsiye edilir.