www.Cikolata.de -
AnaSayfa - Home - Hauptseite

Evlenme

İki Türk vatandasi Almanya´da hangi makamlar tarafindan evlendirilebilir ?

Bağlı bulundukları Türk Başkonsolosluğunda veya Alman Nüfus Dairesinde (Standesamt) evlenebilirler.

Almanya´da bir Türk vatandaşı, bir yabancı ile Türk Konsolosluğunda evlenebilir mi?

Hayır. Çünkü Konsoloslukların bir Türk ile bir yabancı uyruklu kişiyi evlendirme yetkisi yoktur. Bu durumdaki vatandaşlarımız gerekli belgeleri temin etmek suretiyle, Alman Nüfus idaresinde evlenebilir.

Bir Türk vatandaşı ile bir yabancı Türkiye´de evlenebilir mi?

Gerekli belgeleri ibraz etmek suretiyle evlenebilirler.

Bir Türk vatandaşı ile bir yabancı Türkiye´de evlenmek istedikleri takdirde, yabancıdan hangi belgeler istenir?

Evlenme Ehliyet Belgesi (Ehefähigkeitszeugnis / Alman Nüfus İdaresinden),
Doğum Kayıt Örneği (Geburtsurkunde),
Kimlik Belgesi (Personalausweis) veya Pasaport (Paß),
İkâmetgâh Belgesi (Meldebescheinigung veya Aufenthaltsbescheinigung),
İlgililerden son evliliğe dair Evlenme Kayıt Örneği, Boşandığına dair Kesinleşmiş Mahkeme Kararı veya Ölüm Belgesi (Rechtskräftigscheidungsurteil / Sterbeurkunde).

Yabancı makamda yapılan evlenmeyi Konsolosluğa bildirme mecburiyeti var mıdır?

Yabancı yetkili makam önünde yapılan evlenmeyi mahallî Türk konsolosluklarına en geç bir ay içinde bildirmekle koca, koca yabancı ise, kadın yükümlüdür. Bildirim evlendirmeyi yapan yetkili makamlardan alınacak evlenme belgesinin bağlı bulunulan Türk konsolosluğuna verilmesi ile yapılır.

Kız ve erkekler için evlenme yaşı kaçtır ?

18 yaşını bitiren Türk vatandaşı reşit olduğundan herhangi bir izne gerek olmaksızın evlenebilir. Reşit olmayan, yani 18 yaşını bitirmemiş kızlar 15 yaşını, erkekler 17 yaşını doldurdukları takdirde, anne ve babanın noter önünde verecekleri muvafakatname ile evlenebilirler.

Vekalet ile evlenme olur mu ?

Hayır. Evlenme esnasında, evlenecek kişilerin nikâh memuru önünde bizzat bulunmaları şarttır.

Nişanı bozmak mümkün müdür ?

Nikâh akti icra edilinceye kadar, nişanlılar evlenmekten vazgeçilebilirler.

Türk vatandaşı bir erkek, evlendiği kadının soyadını alabilir mi?

Hayır. Türk Medeni Kanunu´na göre bu mümkün değildir.

Türk vatandaşı bir kadın evlendiği zaman kızlık soyadını taşıyabilir mi ?

Türk Medeni Kanunu´nda son yapılan bir değişiklikle, "Kadın, evlenmekle kocasının soyadını alır, ancak evlendirme memuruna veya nüfus idaresine yapacağı yazılı başvuru ile kocasının soyadı önünde, önceki soyadını da kullanabilir" hükmü getirildiğinden, dilerse kocasının soyadı önünde kendi soyadını da taşıyabilir.

Boşanan veya eşi ölen kadın veya erkek için evlenme yasağı var mıdır ?

Erkek için böyle bir yasak yoktur. Ancak, kadının hâmile olması muhtemel olduğundan, doğacak çocuğun nesebi açısından evlenme yasağı vardır. Boşanan veya eşi ölen kadın, ölüm veya boşanma tarihinden itibaren 300 gün (10 ay) geçmeden yeniden evlenemez. İlgili Türk mahkemesine başvurarak bu süreyi kısaltmak veya kaldırtmak mümkündür.

Türk vatandaşı erkek ile evlenen yabancı kadın, Türk vatandaşlığına geçebilir mi ?

Evet. Evlenme, evlendirmeye yetkili Türk makamları önünde yapıldığında, evlenme akdinin yapıldığı sırada o makama; yabancı makamlar önünde yapıldığı takdirde, evlenmeyi tescil ile görevli Türk makamlarına, evlenme akdinden başlayarak bir ay içinde yazılı olarak başvurduğu takdirde, ayrıca Türk vatandaşlığını da alabilir. Bu bir yabancı ile evlenen Türk kadını için geçerli değildir.


Bir Alman vatandaşı ile Danimarka´da evlendim. Bu evliliği nasıl tesil ettirebilirim?

Danimarka makamları tarafından düzenlenen evlenme cüzdanı ya da belgesinin bu ülkenin Almanya´daki bir Başkonsolosluğunda ya da Büyükelçiliğinde tescil ettirdikten sonra nüfus cüzdanının ve evlendiğiniz kişinin doğum belgesi (Geburtsurkunde) ile birlikte bağlı bulunduğu Başkonsolosluğa müracaat etmesi yeterlidir.


Evlenme cüzdanını konsolosluklarda yenilemek veya kaybından dolayı yenisini almak mümkün müdür?

Evet.Bunun için karı-kocanın, nüfus hüviyet cüzdanları, pasaportları, ikişer fotoğrafları ile birlikte Başkonsolosluğa başvurması gerekir.