TBMM'DE BEKLEYEN ÖLÜM CEZASI DOSYALARI...

  • TBMM ADALET KOMİSYONU'NDA, 53 HÜKÜMLÜ HAKKINDA VERİLEN İDAM KARARIYLA İLGİLİ 37 DOSYA BULUNUYOR 
  • TBMM, EN SON 1984 YILINDA İLYAS HAS VE HIDIR  ASLAN`IN İDAM CEZALARINI ONAYLADI 
  • TBMM, 1922 YILINDAN BU YANA, MENEMEN VE DERSİM OLAYLARININ ARDINDAN İDAM EDİLENLER DIŞINDA, ARALARINDA 13 MİLLETVEKİLİNİN DE BULUNDUĞU 532 KİŞİ HAKKINDA İDAM KARARINI ONAYLADI 
BEKLEYEN DOSYALAR
 
Seyfettin UZUNDİZ Gasp, Adam öldürmek ve 6136 sayılı yasaya aykırı hareket etmek.
Bekir GEDİK Kasten adam öldürmek
Nizamettin ÖZOĞLU Devletin hakimiyeti altında bulunan topraklardan bir kısmını devletin idaresinden ayırmaya yönelik faaliyet ve eylemlerde bulunmak 
Yakup KARACA İşlediği gasp suçunun delil ve emarelerini ortadan kaldırmak ve kendisini cezadan kurtarmak maksadı ile adam öldürmek ve geceleyin mesken masuniyetini ihlal etmek, TCK 450/9, 497/1 ve 193/2 
Mehmet Sait DAYAN Devletin hakimiyeti altında bulunan topraklardan bir kısmını devletin idaresinden ayırmaya matuf eylemlerde bulunmak 
Halil YILDIRIM Taammüden iki kişiyi öldürmek, kasten adam öldürmek ve kardeşini öldürmek
Taner KELEŞOĞLU Emniyeti suistimal suçunu gizlemek için üç kişiyi taammüden öldürmek ve kasten adam öldürmek.
Sinan İYİT Devletin hakimiyeti altında bulunan topraklardan bir kısmını devletin idaresinden ayırmaya matuf eylemlerde bulunmak TCK 125, 31, 33 ve 40
Ali Osman KÖSE
Rabbena HANEDAR
Hasan ŞAHİNGÖZ
Ali NAZİK
T.C. Anayasası'nın tamamını veya bir kısmını tağyir ve tebdil veya ilgaya ve bu kanun ile teşekkül etmiş TBMM'ye iskata  veya vazifesini yapmaktan men'e cebren teşebbüs  TCK 146/1, 31, 33
Murat KATRAĞ Adam öldürmek, adam öldürmeye teşebbüs, gasp ve hırsızlık. TCK 450/7, 4, 1,  59/1-2,   497/1-2
İsmail ÖZDEMİR Kasten adam öldürmek, adam öldürmeye tam teşebbüs, silahlı gasp ve 6136 sayılı kanuna muhalefet.  TCK 495/1,  497/1,  450/9,  62,  448, 51/1
Coşkun ÖZTÜRK Taammüden ve işkenceyle üç kişiyi öldürmek ve suç delillerini gizlemek TCK 450/7,  450/9
Hasip Mehmet ATAY Irza geçip kızlık bozma ve adam öldürmek
Mehmet ARI
Ekrem GÖKÇE
Canavarca hisle birden fazla kimseyi taammüden öldürmek. TCK450/7-9
Kadir ŞAHİN
Mürsel GİRGİN
Asli maddi iştirak halinde silahlı gasp, asli maddi iştirak halinde nitelikli adam öldürme ve bu öldürme suçuna fer'i şekilde iştirak TCK 479/2, 522/1, 81/2, 31, 33, 450/9
Selmani ÖZCAN Anayasal düzeni silah zoruyla yıkmaya cebren teşebbüs TCK 146/1, 31, 33, 36, 40
Aziz VARKAN
Nadir ŞENOL
Taammüden kan gütme saikiyle birden fazla kişiyi öldürmek ve 6136 sayılı kanuna muhalefet TCK 450/4-10
Halil GÜNEŞ Görevli memuru öldürmek TCK 450/11, 31, 33, 36, 40
Erol ÖZBOLAT Memuru görevinden dolayı ve ideolojik amaçla tasarlayarak öldürmek ve anayasal düzeni yıkmak için kurulan silahlı çete mensubu olmak. TCK 146/1, 31, 33, 40
Celal ATALAY
Birsen GÜNGÖREN
Adam öldürmek ve gasp TCK 498, 522, 64/1, 495/1, 450/9, 71, 77
Yaşar AKAN
Cüneyt ERENGÜL
Başka bir suçu gizlemek için adam öldürmek TCK 64/1, 450/9
Adil İNANDI Birden çok adam öldürmek TCK 450/5, 31, 33, 40
Mehmet PESCİ Taammüden adam öldürmek TCK 450/4
İbrahim ÇINAR Alıkoymak, ırza geçmek ve suç delillerini ortadan kaldırmak için öldürmek TCK 450/9, 414/2, 80, 418/2, 430
Cemal ÇAKMAK Ülkede mevcut anayasal düzeni silah zoruyla yıkarak yerine Marksist-Leninist ilkeye dayalı bir rejim getirmeyi amaçlayan, silahlı çete niteliğindeki TKP-ML/TİKKO örgütünün amacı doğrultusunda adam öldürmek  TCK 146/1
Kemal GÖMİ Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nı cebren ilgaya teşebbüs TCK 146/1
Burhanettin DUMAN Adam öldürmek ve gasp TCK 450/9, 479/1, 31, 33
Aslan KAYA Devletin hakimiyeti altında bulunan topraklardan bir kısmını devletin idaresinden ayırmaya yönelik silahlı eylemde bulunmak TCK 125
Ali AZAKLI
Mustafa NAMLI
Taammüden ve canavarca bir his zevki ve işkence ile adam öldürme ve geceleyin silahlı gasp TCK 450/9, 64/1, 497/1, 522/1
Ali SEZGİN Diğer bir suçu hazırlamak ve kolaylaştırmak için adam öldürmek ve silahlı gasp TCK 450/7, 497/1, 522, 81/2-3
Çağatay ÇELİKEL Adam öldürmek ve gasp TCK 450/4-7, 495/1
Abdurrahim AKALP Yasadışı PKK terör örgütü üyesi olmak ve örgüt amacı doğrultusunda eylemlere katılmak TCK 125
Mehmet FİDANCI
Mehmet Sıddık BİÇER
Devletin hakimiyeti altında bulunan topraklardan bir kısmını devletin idaresinden ayırmaya yönelik silahlı eylemde bulunmak TCK 125
Ali TEKE Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nı  ilgaya teşebbüs TCK 146/1
Yusuf AKBABA
Türkan İPEK
Mehmet DARGA
Celal TÜRK
Salih GÜN
Zübeyir PAKSOY
Yusuf ÇABUK
Devletin hakimiyeti altında bulunan topraklardan bir kısmını devletin idaresinden ayırmaya matuf eylemlerde bulunmak ve yasa dışı PKK örgütünün sair efradı olmak TCK 125
Mehmet BABÜR Silahla fiilen taarruz sonucu üstünün ölümüne neden olmak ACK (Askeri Ceza Kanunu) 91/4
Zekeriya AYDIN Irza tasaddi suçunu gizlemek için adam öldürmek TCK 450/9

(20 ARALIK 1999)