SAGLIK

 “Sağlık hastalığın olmaması değil, fiziksel, ruhsal ve sosyal olarak tam bir iyilik halidir”

 Temel sağlık hizmeti ne anlama gelmektedir ?

 Temel sağlık hizmeti hasta olanın tedavi edilmesi yanında, sağlıklı yaşamanın da
 korunmasıdır. Bu nedenle sağlık hizmetlerinin ; koruyucu ve tedavi edici sağlık
 hizmetleri olarak örgütlenmesi öngörülmüştür.

 Kişiye yönelik ayakta tedavi edici sağlık hizmetleri (poliklinik) ve kişiye yönelik
 koruyucu sağlık hizmetleri (aşılama,aile planlaması, periyodik muayeneler) sağlık
 ocakları ve ana çocuk sağlığı merkezlerince yürütülmektedir. Bunlar birinci.basamak
 sağlık hizmetleri olarak sayısı belirli bir nüfusun ve bölgenin sağlık gereksinimleri
 yönünde sorumluluk üstlenmişlerdir.

 Birinci basamak sağlık hizmeti ile toplumda görülen sağlık sorunlarının çoğunun
 çözümlenmesi hedeflenmiştir.

 Buradan tedavi edici sağlık hizmetlerinin sunulduğu hastahanelere, ileri tetkik ve
 uzmanlaşmış bir inceleme için sevk yapılmaktadır.

 Bu zincirin özenle takip edilmesi devlet hastahanelerinde gereksiz yığılmaları ve
 işgalleri önleyecektir. Öngörülen sevk zinciri, bizlerin hastahanelerden kurtulmasını ve
 polikliniklerde hekimlerin hastalarına yeterince zaman ayırabilmesini sağlayacaktır.

 Ülkemizde geçerli sağlık yasalarına göre sağlık hizmetleri paralı mıdır ?

 Sağlık ocakları ve devlet hastahanelerindeki hizmetler ücretsizdir.Bugün için hizmet
 karşılığı istenen katkılar bağış niteliğindedir.

 Doğumun da devletin sağlık kurumlarınca ücretsiz yapılması gerekir.

 Bütçeden sağlığa ayrılan pay giderek küçülmekte ve sağlıkta özelleştirmeden yana
 politikalar izlenmektedir. Sağlık hizmetlerinde bağış yoluyla da olsa para istenmesi bu
 anlayışı sergilemektedir.

 Sağlık Ocakları ve Ana Çocuk Sağlığı Merkezlerinde ne tür hizmetlerden
 yararlanırız?

 Sağlık ile ilgili her konuda ilk başvurulacak kurumlardır. Çocuğumuzun sağlığı ile ilgili
 olan büyüme ve gelişme (boy, kilo, baş çevresi ölçümleri) takipleri sağlık ocağında ya
 da görevli ebe aracılığı ile evimizde yapılmalıdır.

 Çocuklarımızı bulaşıcı hastalıklardan korumak için yapılması gereken aşılama, ve
 aşıların yapılıp yapılmadığının kontrolü sağlık ocakları ya da mahallelerden sorumlu
 ebe tarafından yapılmalıdır.

 Sağlık ocaklarındaki aşılar ve aşılama parasızdır.

 Kadın ve ana sağlığı hizmetleri sağlık ocağı ya da mahallemizden sorumlu ebe aracılığı
 ile periyodik kontrollerle yapılmalıdır.

 Hamile kadınların sağlık kontrolleri de sağlık ocaklarında ya da ebeler tarafından
 yapılmalıdır.

 Aile planlaması hizmetleri için ne zaman ve ne kadar sayıda çocuk istenildiği
 konusunda sağlık ocaklarına ve ana çocuk sağlığı merkezlerine başvurulabilir.

 Bütün gebelikten korunma yöntemleri ve hizmetleri ücretsiz verilmektedir.

 Bulaşıcı hastalıklardan korunma, tedavi olmak, ya da yayılmasını önlemek için sağlık
 ocaklarına başvurmalıyız.Bu konuda bizim kadar devletin de yükümlülükleri vardır.

 Sıtma, verem gibi bazı hastalıklarda tanı, tedavi,kontrol ve periyodik izlemler Verem
 Savaş Derneği, Sıtma Savaş Derneği gibi birimlerce yürütülmektedir.

 Acil durumlarda nereye başvuracağınızı biliyor musunuz ?

 Acil durumlarda 112 no’lu telefondan ambulans isteyebilirsiniz. Gelen acil ekibi hem
 hastanıza anında müdahale edecek, en uygun koşullarda ve kısa sürede hastahaneye
 taşıyacaktır.

 Acil durumlarda ilk yardım için mesaj iletirken mesaj kısa ve anlaşılır olmalıdır. Şu
 bilgiler karşı tarafa iletilmelidir: Kazanın yeri, kazanın şekli, yaralıların sayısı ve
 durumu, kendi adınız ve soyadınız. Ve kazaya yakın yerde varsa telefon numarası.

 112 ve hastahane acil servisleri dışında trafik şube ve istasyonları, jandarma
 karakolları, karayolları istasyonları ile acil durumlarda haberleşme yapılabilir.

 Anında müdahale gerekmeyen hastalar için hastahanelerin acil servislerine
 başvurulmalıdır.

 Acil olmayan hastalıklarla,acil servislerin meşgul edilmesi halinde acil hastalar
 yeterince hizmet alamayacakları için hayati tehlike ile karşı karşıya kalabileceklerini
 unutmamalıyız.

 Çeşmenizden akan suyun temizliğinden şüpheleniyor musunuz ?

 Sularınızın klorlu olup olmadığı, niteliği ve bakteriyolojik incelemesini Sağlık
 Müdürlüğü Çevre Sağlığı Şubesine başvurarak ücretsiz öğrenebilirsiniz .

 Hangi durumlarda sularımızın kirlenebileceğini gözden kaçırmamalıyız.“Sağlıklı
 kalabilmek için öncelikle sağlıklı bir çevrede yaşamamız gerekir”.

 Çöpler ve atıklar ile ilgili sorunlarımızda deniz sağlığı, turistik ve sanayi kuruluşlarının
 denetimi, gıdaların sağlığa uygunluğu, toplu yaşam alanlarının (okul,yurt gibi) denetimi
 katı ve sıvı atıkların imhası, fare, sinek gibi zararllıların giderilmesi gibi bir çok konuda
 Sağlık Müdürlüğü Çevre Sağlığı Şubesine başvurulabilinir.

 Kimlere Yeşil Kart verilmektedir ?

 İllerde Valilikler, ilçelerde Kaymakamlıklar tarafından aylık geliri veya aile içindeki
 gelir payı asgari ücretin kesintiler dışındaki miktarının 1/3’ünden az olan ve
 Türkiye’de ikamet eden yurttaşlara yeşil kart verilmektedir.

 Yeşil kart ile yataklı tedavi kurumlarında yatarak görülen tedavi hizmetleri ve tedavi
 masrafları ücretsiz karşılanmaktadır.